Kompetencer

Forretningsforståelse:

Kompetencer - forretningsforståelse

Strategi:

Kompetencer - strategi

Regnskab og rapportering:

Kompetencer - Regnskab og rapportering

 

Compliance & Risk Management:

Kompetencer - Compliance

Treasury

Kompetencer - Treasury

Personaleledelse:

Kompetencer - Personaleledelse

En regnskabschef eller controller styrer alle virksomhedens regnskab og tal. Når virksomheden vokser er dette ikke nok. Virksomhedens ejer/administrerende direktør kommer i en situation hvor han kan ikke længere håndtere alle de forskellige input som han modtager. Ofte er han specielt dygtig til produktion eller salg. Her er der brug for regnskabsstærk forretningsleder med kompetencer til supportere denne side af forretningen.
Forretningsforståelse har jeg opbygget med min all-round erfaringer. Det inkluderer support af salg og/eller produktionsdel af virksomheden, personaleledelse og, i nogle tilfælde at hjælpe presentærer virksomheden til potentiale investorer.

Virksomhedens strategi er den administrerende direktørs opgave men en god sparring partner til denne opgave er en stor hjælp. Når strategien er lagt skal den udføres og her kan der være brug for hjælp.
Et er vigtigt at finansiering, rapportering, risikostyring og alle andre parametre passer og støtte strategien.

Jeg kan sikre at regnskabet er ajour samt at ledelsen, evt. bestyrelsen og andre relevante interessegrupper få de nødvendige rapporteringer. Det er især vigtigt at virksomhedens ledelse modtager information som kan bruges til at styre virksomheden. Det er også vigtigt at information bruges som fundament i virksomhedens planlægning og strategier.

Der findes mange trusler til virksomhedens drift og planer. Det er vigtigt for virksomheden at kende til disse trusler, vurdere dem og reducere dem hvor det er muligt.
En gennemgang af virksomhedens forsikringer kan også være gavnlig.
Compliance fylder også mere på avisernes forsider i dag. Det betyder at man skal følge reglerne. For de fleste virksomheder er reglerne mere og mere komplicerede og det kan være dyrt at fejle, glemmer eller ignorerer dem.

Ansvar for virksomhedens bankforbindelse. Jeg kan også tage ansvar for virksomhedens likviditet og kapitalstruktur. Nogle af de vigtigste elementer her er betalinger fra kunder samt betalinger til leverandører. Kan man ændre på betalingsbetingelser? Er faktureringsproces for udgående fakturaer for langsomt? Har man brug for yderligere kapital eller lån?

Jeg har haft personaleansvar for over 25 medarbejdere. Ikke blot administrativ personale, men også lagermedarbejdere.